Euroopan parlamentin vaalit 2024

Euroopan parlamentin rakennus Strasbourgissa (Kuva: Eurooppatiedotus)

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään eri Euroopan maissa 6.–9. kesäkuuta 2024. Äänestyspäivä Suomessa on sunnuntai 9. kesäkuuta 2024. Euroopan parlamenttiin valitaan kaikkiaan 720 jäsentä, MEPpiä (Member of European Parliament). Suomesta valitaan tällä kertaa 15 parlamentin jäsentä. Näin sen vuoksi, että eri EU-maista europarlamentaarikkoja valitaan ns. suhteellisuusperiaatteen mukaan, eli isommista maista tulee enemmän jäseniä kuin pienistä maista Vaaleissa ehdokkaat asetetaan kansallisista puolueista, mutta valituksi tultuaan jäsenet edustavat Eurooppatason ryhmää. Keskustan kohdalla tämä tarkoittaa sisarpuolueemme Renew Europen puitteissa toimimista. Parlamentti kokoontuu Strasbourgissa Ranskassa ja Brysselissä Belgiassa. Euroopan parlamentti on EU:n korkein päättävä toimielin. Se valitsee myös toisen keskeisen suunnittelu- ja toimeenpanotahon eli Euroopan komission tulevan johtajan ns. kärkiehdokasmenettelyllä, eli puolueet nimeävät ennen vaaleja ehdokkaansa komission johtoon.

Keskustalle EU on ollut sekä haaste että mahdollisuus. Puolueemme toimii aktiivisesti eri jäsenmaiden sisarpuolueiden kanssa, sekä myös Eurooppatason RENEW Europe ryhmän kanssa. Mutta kuten puoluesihteerimmekin sanoi: ehdokkaamme ovat Suomen ja suomalaisten puolella aina. Keskustan kaikki eurovaaliehdokkaat ja vaaliohjelmamme löytyvät oheisen linkin takaa linkki

Lapissa meidän tulee vaikuttaa ennakoivasti unionin päätöksentekoon ja tehdä yhteistyötä muiden suomalaisten alueiden, pohjoismaiden ja harvaan asuttujen alueiden NSPA-verkoston kanssa, jotta voidaan varmistaa meidän alueen äänen kuuluminen kaikessa unionin päätöksenteonssa. Tarvitaan aktiivista ennakkovaikuttamista ja yhteistyötä kaikkien lappilaisten toimijoiden välillä, jotta tässä onnistutaan. Siksi kesäkuussa järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit ovat tärkeä asia kaikille lappilaisille.

Meidän on tärkeä saada Lapista oma Meppi läpi. Rovaniemen Keskusta tukee Katri Kulmunin Eurovaalikampanjaa. Ohessa kannanottomme aiheesta:

Koko Suomen Katri Kulmuni Euroopan parlamenttiin (8.2.2024)

Euroopan parlamentin seuraavasta viisivuotiskaudesta tulee haastava. Harvaan asuttuja alueita tullaan jatkuvasti arvioimaan. Tässä Itä- ja Pohjois-Suomen edunvalvonnan on oltava hereillä niin liikenne-, metsä- ja alkutuotantoaiheiden kuin koheesiopolitiikankin osalta. 

YHÄ selvemmältä näyttää, että Venäjän masinoimasta hyökkäyssodasta entisestään vahvistunut maailmanpolitiikan jännite ei tule poistumaan tällä vuosikymmenellä. Tämä nostaa Suomen ja arktisen alueen roolia entisestään. Meidän on hoidettava oma alueemme ja luotava toimivaa yhteistyötä myös muihin pohjoismaihin sekä EUn jäsenmaihin.

POHJOIS-SUOMELLE on tärkeää saada parhaat voimat valvomaan etujamme.

Keskusta toimii vahvan alueellisen tasapainon puolesta ja mielestämme Katri Kulmunilla on juuri sellaista osaamista ja vahvaa näkemystä, jota Euroopan parlamentissa tarvitaan. Kannustamme Katri Kulmunia ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa.

Rovaniemen Keskusta