Euroopan parlamentin vaalit 2024

Euroopan parlamentin rakennus Strasbourgissa (Kuva: Eurooppatiedotus)

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään eri Euroopan maissa 6.–9. kesäkuuta 2024. Äänestyspäivä Suomessa on sunnuntai 9. kesäkuuta 2024. Euroopan parlamentissa on kaiken kaikkiaan 705 jäsentä, MEPpiä. Suomesta valitaan 14 parlamentin jäsentä. Näin sen vuoksi, että eri EU-maista europarlamentaarikkoja valitaan ns. suhteellisuusperiaatteen mukaan, eli isommista maista tulee enemmän jäseniä kuin pienistä maista Vaaleissa ehdokkaat asetetaan kansallisista puolueista, mutta valituksi tultuaan jäsenet edustavat Eurooppatason ryhmää. Keskustan kohdalla tämä tarkoittaa sisarpuolueemme Renew Europen puitteissa toimimista. Parlamentti kokoontuu Strasbourgissa Ranskassa ja Brysselissä Belgiassa. Euroopan parlamentti on EU:n korkein päättävä toimielin. Se valitsee myös toisen keskeisen suunnittelu- ja toimeenpanotahon eli Euroopan komission tulevan johtajan ns. kärkiehdokasmenettelyllä, eli puolueet nimeävät ennen vaaleja ehdokkaansa komission johtoon.

Haasteista huolimatta Euroopan unioni on Suomelle tärkein yhteistyön viiteryhmä ja jäsenyys takaa yhteytemme muihin länsimaihin ja pohjoismaihin. Lapissa meidän tulee vaikuttaa ennakoivasti unionin päätöksentekoon ja tehdä yhteistyötä muiden suomalaisten alueiden, pohjoismaiden ja harvaan asuttujen alueiden NSPA-verkoston kanssa, jotta voidaan varmistaa meidän alueen äänen kuuluminen kaikessa unionin päätöksenteonssa. Tarvitaan aktiivista ennakkovaikuttamista ja yhteistyötä kaikkien maakunnan toimijoiden kanssa, jotta tässä onnistutaan. Siksi Euroopan parlamentin vaalit ensi keväänä ovat tärkeä asia kaikille lappilaisille.