Hyvinvointialueen rakentaminen kovassa vauhdissa (30.9.2022)

Tätä kirjoittaessani hyvinvointialueen käynnistämiseen on aikaa 3 kk 2 pv. Kuten tiedämme, aika kuluu siivillä, varsinkin kun katsoo taaksepäin.

Hyvinvointialueen valmistelu Lapissa on alkanut syksyllä 2021 järjestämislain tultua voimaan vastuuvalmistelijoiden toimesta ja maaliskuusta 2022 alkaen vastuun ovat kantaneet aluevaltuusto ja aluehallitus.

Ensimmäinen nimitetty viranhaltija, hyvinvointialuejohtaja Jokela aloitti työnsä kesäkuussa 2022. Sen jälkeen on valittu kolme toimialajohtajaa (terveysjohtaja, sosiaalijohtaja ja pelastusjohtaja) sekä kehitysjohtaja. He ovat aloittaneet työnsä elokuussa.

Heidän johtamaa organisaatiota ollaan pala palalta rakennettu. Mitään ei ole ollut valmiina, vaan rakentaminen on tapahtunut johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyössä.

Julkisuudessa on esitetty kritiikkiä lukuisten johtajien valinnasta. On epäilty, ollaanko laisinkaan kehittämässä palveluita. Kritiikin ymmärtää, koska ulkopuolelta on varmaan vaikea pysyä mukana vauhdissa. Päätöksiä on jouduttu tekemään tiiviissä aikataulussa, eikä viestintä voi koskaan olla
täydellistä. Tässäpä siihen pieneltä osalta täydennystä näin aluehallituksen jäsenen näkökulmasta.

Toimialajohtajien alaisia vastuualuejohtajia ja vastuuyksikköjohtajia on päästy valitsemaan viime viikkojen aikana. Heistä lähes kaikki valittiin siirtyvistä johtavista viranhaltijoista, vain muutama julistettiin ulkoiseen hakuun. Aiemman 21 kunnan sote-toimialojen, 2 sairaanhoitopiirin ja
Kolpeneen johtavat virat lakkaavat 1.1.2023 ja monen näiden virkojen haltijoiden tilanne tulee arvioitavaksi uudelleen. Kaikille ei riitä johtajapaikkoja. Myös sote-toimialojen tukipalveluiden (mm. it-, henkilöstö-, toimisto-, laki-, ruoka-, kiinteistö- ja puhtaanapito-, kehittämis- ja saamenkielisten
palveluiden) organisointia on tehty. Vaikka henkilöstö siirtyy, yksikään virka ei siirry hyvinvointialueelle.

Syksyn aikana valittavat ja vähitellen työnsä aloittavat johtajat ja päälliköt osallistuvat tiiviisti alaisensa organisaation ja palveluiden järjestämisen rakentamiseen. Tämän vuoksi varsinaisia palveluita kokevia päätöksiä ei ole vielä tehty. Kiireellisintä on nyt organisaation rakentaminen
kustannuspaikkatasoa myöten, jotta nykyinen sote- ja pelastustoimen henkilöstö voidaan nimi nimeltä kiinnittää palkanmaksun aloittamiseksi tammikuussa. Nimiä on yli 7600. On hyvinkin mahdollista, että monen toimenkuva muuttuu kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa.

Hyvinvointialueen valmistelua ja rakentamista varjostavat monet suuret epävarmuustekijät: Henkilöstön riittävyys, palkkaharmonisaatio, kunnilta siirtyvien osto- ja muiden palveluiden siirron onnistuminen näistä esimerkkejä. Rahoituksen riittävyys on epävarmuustekijöistä yksi suurimpia. Näissä olosuhteissa on silti tehtävä päätöksiä. Aluehallitus kokoontuu joka viikko kokouksiin ja työhön alkavilla viranhaltijoilla ei ole eikä ihan vähään aikaan tule olemaan työstä puutetta. Tiedämme jo nyt, että vuoden vaihteen jälkeenkin rakentamistyö varmasti jatkuu. Kaikesta epävarmuudesta ja kiireestä huolimatta uskomme, että siirtymävaihe sujuu hyvin. Se on tässä vaiheessa tärkein tavoitteemme.

Raija Kerätär
aluehallituksen jäsen, Lapin hyvinvointialue